Chabad of Oro Valley 

1217 W Faldo Dr • Oro Valley, AZ 85755   
520-477-8672 •
 www.JewishOroValley.com  

Rabbi Ephraim Zimmerman • Mrs. Mushkie Zimmerman